Convento Santuario di San Pio da Pietrelcina, 25 wrzesień 2021, s. Sabiniano

News
Swieta Bozego Narodzenia 2014

Najdrożsi bracia w Chrystusie i czciciele Świętego Ojca Pio
Najdrożsi bracia w Chrystusie i czciciele Świętego Ojca Pio,
coraz bliższy jest czas ludzkich narodzin Syna Bożego, Mesjasza obiecanego
i oczekiwanego przez praojców, który wchodzi w historię ludzkości
w ciszy, a odwiedzają go jedynie pokorni pasterze, uprzedzeni przez
niebiańskie duchy. Są to narodziny, które nastąpiły w ciszy, by nauczyć
nas patrzeć z ostrożnością na pochlebstwa i honory świata; narodziny
w ubóstwie, by dać nam do zrozumienia, że ziemskie bogactwa nie są
owocem miłości.
W Epistolarium Ojca Pio (Epist. IV, 1008) czytamy: „Ubóstwo, pokora, uniżenie, pogarda otaczają Słowo uczynione
ciałem; lecz my w ciemności otulającej Słowo, które stało się Ciałem, rozumiemy jedną rzecz, słyszymy jeden głos, dostrzegamy
jedną szlachetną prawdę: to wszystko uczyniłeś z miłości i zapraszasz nas nie do czego innego jak tylko do miłości,
mówisz nam o niczym innym jak tylko o miłości, dajesz nam nie co innego jak tylko dowody miłości”.
By zmienić naszą egzystencję, Dzieciątko Jezus rodzi się – wbrew naszym obyczajom – w ubóstwie i pokorze. Zaprasza
nas do stania się „dziećmi ducha”, byśmy mogli rozpocząć nową drogę prowadzącą do kochania, porozumienia: rozumienia
i bycia zrozumianym. Jest to droga pasterzy z Betlejem, którzy w ciszy i prostocie swych serc usłuchali głosu
Boga zapraszającego do miłości i dającego dowody miłości.
Wysłuchajmy zatem nowiny, która dociera z Nieba i przyjmijmy Dzieciątko Jezus z nowym sercem, w którym nie ma
dumy, chciwości i próżności - bo to od nich pochodzą przemoc, pragnienie posiadania coraz większych bogactw materialnych
i władzy powodujące zło grzechów dręczących świat.
Ojciec Pio, w Epistolarium IV, str. 1009, pisze: „Niebieskiemu Dzieciątku brakuje wszystkiego, dlatego my uczymy się od
Niego porzucenia dóbr i ziemskich dostatków; Ono znajduje upodobanie w pokornych i ubogich czcicielach, żeby zachęcić
do miłości ubóstwa; Ono przedkłada towarzystwo maluczkich i prostych nad wielkich tego świata. Ofiarujmy Mu całe
nasze serce i obiecajmy podążać za Jego pouczeniami, które płyną do nas z groty betlejemskiej i głoszą wszystkim będącym
tu na ziemi marność nad marnościami – wszystko marność.”
Niech Niebiańskie Dzieciątko ponownie stworzy nasze serca, byśmy wraz z otwarciem
się na miłosierdzie, zrozumienie i miłość zanieśli światu słowo nadziei potrafiące
zwyciężać sceptycyzm, strach i samotność obecnych czasów. Można je pokonać
małym aktem uczucia, uśmiechem, szczerym życzeniem szczęśliwego Bożego
Narodzenia, zwykłymi gestami będącymi w stanie zapalić w sercach niewielkie
światełko, które, jak betlejemska grota rozświetli otaczające ciemności.
Dziękując za hojny udział w naszych dziełach, życzymy błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku Wam, Waszym rodzinom i wszystkim tym, którzy są bliscy
Waszemu sercu.
Bracia Kapucyni

allegato: Swieta Bozego Narodzenia 2014


Piacesse a Dio che si ravvedessero queste povere creature e ritornassero davvero a lui! Per queste persone bisogna essere tutte viscere di madre e per queste bisogna avere somma cura, poiché Gesù ci fa sapere che in cielo si fa più festa per un peccatore pentito, che per la perseveranza di novantanove giusti. E' veramente confortante questa sentenza del Redentore per tante anime che disgraziatamente peccarono e poi vogliono ravvedersi e tornare a Gesù(T, 106).