Convento Santuario di San Pio da Pietrelcina, 25 kwiecień 2024, s. Marco

News
Komunikat do organizatorów pielgrzymek do San Giovanni Rotondo na czas Kanonizacji Bł.Papieża Jana Pawła II i Papieża Jana XXIII

 

 


Godziny   Mszy św.  dla  zorganizowanych  grup pielgrzymkowych w języku polskim   na czas  Kanonizacji Bł. Jana Pawła II w Sanktuarium św. Ojca Pio  od 22.04  do 03.05.  2014.


Uprzejmie informujemy że z okazji kanonizacji  Bł. Papieża Jana Pawła II   został ustalony  szczególny program celebracji Mszy Ṡwiętych   dla  zagranicznych grup pielgrzymkowych  w Sanktuarium Ṡwiętego . Ojca  Pio. Będą to wspólne  koncelebry dla pielgrzymów różnych narodowości , w których będzie mogło uczestniczyć  kilka grup  jednocześnie.

Zostały ustalone godziny Mszy Ṡwiętych według  narodowści  zarezerwowanych grup.Program ten  obejmował  będzie  czas   od 22. 04. 2014  do 04.05. 2014.  Ze  względów  organizacyjnych uprasza się  aby  organizatorzy  grup   planujących  przyjazd do San Giovanni Rotondo  w  tym szczgónym   czasie uwzględniały ustalony przez Ojca rektora  program  .

Jednocześnie  informujemy  że  nie bądą  uwzględniane    prośby  o rezerwacje  Mszy świętych  dla pojedynczych grup pielgrzymkowych,  jak  też  te  zawierające  sugestie   dotyczące  godzin  których  nie  obejmuje  wyznaczony na ten czas program.

 

Zamieszczony niżej wykaz  uwzględnia  godziny Mszy  Ṡwiętych  dla polskich grup  pielgrzymkowych .

 

Ze względów organizacyjnych  spotkania pielgrzymów z polskim przewodnikiem  nie będą  oraganizowane  indywidualnie  lecz  zbiorowo.

 

 

 

Godzina   8.00      koncelebra  dla polskich grup pielgrzymkowych   - Kościół św. Ojca Pio ( Nowy Kościół)

 

 

 Godzina  12.00  - 12. 30  (orientacyjny przedział czasu).

 

  koncelebra  dla polskich  grup pielgrzymkowych – Kościół Matki Bożej  Łaskawej  , lub Kościół św. Ojca Pio

 ( o  mejscu   zadecyduje  definitywnie  zarezerwowana   liczba  pielgrzymów  )

 

Godzina  18.00    koncelebra  dla polskich  grup pielgrzymkowych – Kościół Matki Bożej  Łaskawej  , lub Kościół św. Ojca Pio  ( o  miejscu   zadecyduje  definitywnie  zarezerwowana   liczba  pielgrzymów  )

 

Godzina 9:30 i godz. 15:15  koncelebra dla grup pielgrzymkowzch w języku angielskim.

 

Dziękujemy za współpracę .

Polski sektor  biura pielgrzymkowego przy Sanktuarium  Ṡwiętego Ojca Pio .

 

San Giovanni Rotondo 10.01.2014


Abbiamo sempre orrore al peccato mortale; e mai arrestarci alla corsa alla beata eternità ( AP ).

News

Biuro Pielgrzyma

Biuro  pielgrzyma mieści się przy placu kościelnym nowej bazyliki (wychodząc…