Convento Santuario di San Pio da Pietrelcina, 18 czerwiec 2024, s. Efrem

Eventi
Słowo Ojca Rektora

 

Słowami wstępu do Ewangelii według św. Jana mam przyjemność zainaugurować inicjatywę, która da nam możliwość skupienia się wyłącznie na Słowie Bożym.

Już z wyżej zacytowanych słów wypływa jasny wniosek o istniejącym powiązaniu, współzależności, a ścislej  - o zgodności między Synem Bożym a Pismem Świętym, w ktòrym wcielenie, męka i śmierć Chrystusa ukazują spełnienie Woli Bożej. Mówienie "Biblia" zatem jest w niektòrych wersach równoznaczne z powiedzeniem "Bòg". W  Słowie bowiem objawia się Ojciec, który daje się poznać, ustala wzajemne relacje, darzy miłością i pragnie być miłowany. Nie dlatego, że On tej miłości potrzebuje lecz dlatego, że my jej potrzebujemy. 

Gdyby wszyscy chrześcijanie to pojęli, czytaliby Święte Teksty nie jeden raz lecz wielokrotnie razy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że poza wysłuchaniem czytania podczas

Mszy Świętej, na ktòrym często nie skupiamy należytej uwagi, wiekszość wierzących nie przyswaja zawartości Biblii, nigdy jej w całości nie przeczytała, nie zna osób w niej opisanych i nie jest świadoma większości przesłań w niej zawartych.

Marzenie Papieża Jana XXIII, że Biblia znajdzie się w każdym domu, zrealizowało się jedynie w części. Księga jest, lecz prawie zawsze wśród wielu innych książek, umieszczona tak, by ładnie wyglądała na jednej z półek.

Nasze zatem czytanie niech będzie aktem miłości. Ojciec Pio z takim właśnie uczuciem czytał Pismo Święte. Miał do niego tak wielki szacunek, że czytał je z wielką czcią dozując czas lektury i długość przerw po to, by móc rozważać zawarte w nim słowa we wnętrzu swej duszy... Ponadto święty zakonnik z Pietrelciny namawiał swoje duchowe dzieci do rozważania Bożych Słów a w sposòb szczegòlny «dotyczących życia, męki i śmierci, a także dotyczących zmartwychwstania i wniebowstąpienia naszego Pana Jezusa Chrystusa» (Epist. III, p. 63).

Poprzez nieprzerwane czytanie Biblii (w dzien i w nocy) w kościele Matki Bożej Pośredniczki Łask (stary kościółek) oraz w innych miejscach związanych z życiem i duchowością Ojca Pio, które rozpocznie się 17 maja, chcemy nie tylko głosić Słowo zbawienia lecz również odnaleźć "smak" Słowa - Słowa, które stworzyło niebo i ziemię (por. Rdz. 1), które przekracza przestrzeń i czas i które dotknęło ludzkość w jednorodzonym Synu Bożym.

 

 Do zobaczenia wkròtce, jako słuchacze i głosiciele Słowa Życia!


Gesù mio, dolcezza mia, e come posso vivere senza di te? Vieni sempre, Gesù mio, vieni, possiedi tu solo il mio cuore (AD,41).

News

Biuro Pielgrzyma

Biuro  pielgrzyma mieści się przy placu kościelnym nowej bazyliki (wychodząc…