Convento Santuario di San Pio da Pietrelcina, 18 czerwiec 2024, s. Efrem

Eventi
Kto może wziąć udział we wspólnym czytaniu Biblii ?Biblia w dzień i w nocy? w Sanktuarium św. Ojca Pio

Czytanie Pisma Świętego wymaga od lektorów szczególnego szacunku do świętych tekstów. Poszczególne fragmenty tekstów biblijnych powinny być odczytywane w sposób wyraźny i bezbłędny. Na wspólne czytanie Biblii zapraszamy nie tylko lektorów, ale także tych wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w tym wydarzeniu jako słuchacze.


Inicjatywa „ Biblia w dzień i w nocy" w San Giovanni Rotondo


Dla chętnych pragnących włączyć się do wspólnego czytania Biblii podajemy informacje dotyczące zapisów:
- zapisów można dokonywać od dnia 25 marca 2010, kontaktując się z naszym biurem pielgrzyma:
mail: przyjmowanie@pielgrzymipadrepio.it Tel: +39 0882417504 .
Możliwe jest dokonanie bezposredniej rezerwacji poprzez kliknięcie na stronę
Biblia w dzień i w nocy w San Giovanni Rotondo"

 

- istnieje możliwość wyboru zarówno fragmentu Biblii jak i godziny czytania
- każdy lektor może wybrać tylko jedno czytanie
- każdy lektor po dokonaniu rezerwacji, otrzyma potwierdzenie, które zawierać będzie dane: (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, e-mail, nr telefonu, rodzaj i nr dokumentu tożsamości). Potwierdzenie to powinno zostać podpisane przez lektora, może to nastąpić bezpośrednio w biurze pielgrzyma, gdzie każdy lektor ma obowiązek zgłoszenia się na dwie godziny przed zaplanowanym czytaniem.
- lektor powinien wypełnić i podpisać dwa formularze:
1. formularz zawierający dane lektora: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, e-mail, nr telefonu, rodzaj i nr dokumentu tożsamości)
2. formularz w którym lektor wyraża zgodę na przeprowadzanie (ze swoim udziałem) nagrań telewizyjnych, radiowych, fotografowania oraz przetwarzania danych osobowych. Formularze mogą zostać podpisane zarówno w naszym biurze, (lektor powinien zgłosić się tutaj na dwie godziny przed zaplanowanym czytaniem), lub poprzez wysłanie drogą mailową podpisanych formularzy, które można otrzymać również
e-mailem z naszego biura.
- w przypadku gdy wybrany przez lektora fragment został już wcześniej zarezerwowany, lektor powinien wybrać inny fragment Biblii.
- w przypadku niemożności uczestnictwa w czytaniu (po uprzednim dokonaniu rezerwacji) uprasza się o niezwłoczne poinformowanie biura pielgrzyma.
- Biblia będzie czytana w językach: włoskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim, polskim i niemieckim.
Rezerwacji w jezyku polskim można dokonać kontaktując się z Biurem Pielgrzyma
Tel:+39 0882417504
Mail: przyjmowanie@pielgrzymipadrepio.it

 


Gesù mio, dolcezza mia, e come posso vivere senza di te? Vieni sempre, Gesù mio, vieni, possiedi tu solo il mio cuore (AD,41).

News

Biuro Pielgrzyma

Biuro  pielgrzyma mieści się przy placu kościelnym nowej bazyliki (wychodząc…